Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English
#Üst BirimAlt BirimCihaz AdıCihaz Marka/Modelİşin/Testin Adıİşin/Testin Yöntemiİşlemler
1SağlıkTıpOptik AgregometreBIO/DATA PAP-4CDTrombosit AgregasyonuOptik metod Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
2SağlıkTıpAnaliz ve DanışmanlıkBiyoistatistikAnaliz ve Danışmanlık Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
3SağlıkTıpVeri Toplama CihazıBIOPACDATA ACQUISITION SİSTEMİANALOG SİNYALLERİN DİJİTAL SİSTEMLERE ÇEVRİLMESİ VE DATA TOPLAMA Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
4SağlıkTıpUltratom CihazıLKB ULTRATOMEİnce Kesit AlmaMikrotom kullanarak yarı ince ince doku kesitlerinin alınması Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
5SağlıkTıpRotametre SistemiTSE SYSTEMSROTASYONEL DAVRANIŞ TESTİDENEYSEL PARKİNSON HASARI VERİLEN SIÇANLARDA İNDÜKLENMİŞ DÖNME DAVRANIŞININ ANALİZİ Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
6SağlıkTıpDeney Hayvanları Bakım Üretim Yetiştime ÜnitesiRADONDENEY HAYVANI ÜRETİMİDENEY HAYVANI ÜRETİMİ Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
7SağlıkVeterinerFloresans-Faz Kontrast MikroskoplarıOlympus / BX51Spermatolojik Muayene-RaporManuel Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
8SağlıkVeterinerElisa Cihazı OkuyucuThermo, Multiskan EX, RS 232 switchELISAViral antijen ya da Virus spesifik antikor arama Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
9SağlıkVeterinerGüvenlik kabinleriESCO, Class II tip, E series 12Serum nötralizasyonHücre kültürü kullanılan ortamda virus spesifik antikorların varlığının araştırılması Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
10SağlıkVeterinerİnkubatörlerESCO, CCL 17OB-8Virus izolasyonuVirus üremesinin tespitine bağlı olarak hücre kültürlerine inokule edilen örnekler içerisinde virus varlığının belirlenmesi Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
11SağlıkVeterinerElektrikli BıçaklarLeicaEt Ürünlerinde Histolojik AnalizRutin Histolojik Analiz Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
12SağlıkTıpMikroplate OkuyucuBİOTEK EL X808Asparajinaz Aktivitesi Ölçümüİndooksin metodu Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
13SağlıkVeterinerHPLC Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi CihazlarıShimadzuKimyasal AnalizKatı faz Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
14SağlıkTıpDNA Dizi Analiz CihazlarıBeckman Coulter/ GeXP Sequence AnalyzerDNA Dizi Analizi (Tek yön)Sanger Dizileme Tekniği Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
15SağlıkTıpBilgisayarlı Deneysel Takip SetiBC GOUP MİN OX-3000, SN-MNXP20033Bilgisayarlı deneysel takipBilgisayarlı deneysel takip sistemi Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
16SağlıkTıpSıcak-Soğuk Zemin Ağrı Ölçeranalgesia meter IITC-34Analgesia Meter Soğuk/sıcak Zemin Ağrı Ölçer Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
17SağlıkTıpFluoroskan Ascent Luminometre CihazıTHERMO SCIENTIFIC / FLUOROSKAN FL, S/N-374-90485 CFlorometrik Ölçüm Florometrik Ölçüm Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
18SağlıkTıpREAL TİME PCR CihazıAPPLİED BİOSYSTEM / STEPONE PLUS Real Time PCR (cihaz kullanım)SYBR Green, HYB Probe, Taqman Assay Yöntemi Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
19SağlıkTıpMicro-Volume SpektrofotometreBECKMAN / DU 730DNA/RNA kalite ve saflık tayini Spektrofotometrik Analiz Detaylar Başvuru Başvuru Adımları
20SağlıkTıpFlorometre/LüminometreBiotek FLx80096 kuyucuklu plaka florometrik/lüminometrik okumaFlorometrik/lüminometrik ölçüm Detaylar Başvuru Başvuru Adımları

Uludağ Üniversitesi Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer/BURSA